Työkohteet

Työkohteita
 • talonpohjatyöt

 • pihatyöt

 • maapuhdistamot

 • kesämökin pohjatyöt

 • kunnallistekniset työt

 • maalämpöputkistojen kaivut

 • metsäautotiet

 • ojankaivut

 • ruoppaukset

 • maanajot dumpperilla

 • maa-ainesten seulonta seulamurskaimella

 • kenttien ja parkkipaikkojen pohjaustyöt

 • purkutyöt

Maa-aines toimitukset
 • sorat (myös seulottuja lajikkeita esim. salaojasepeli)

 • murskeet (kallio- ja hiekkamurskeet)

 • mullat (seulottu multa sekä raakamulta)

 • täytemaat

 • maanajot kuorma-autolla

Tarvikkeita
 • putkitarvikkeet

 • kaivot

 • suodatinkankaat

 • routaeristeet

 • saostussäiliöt ja putkipaketit maapuhdistamoihin